Att vara eller inta vara.....

Att inte vara saknad eller behövd...kanske ska vara död innan...
Nu fattar jag vad många menar.
Alla har nog med sitt.
Är det så, så är det så....
För mig är det jag som gäller, bara jag.

RSS 2.0